TSplus Printer

TSplus PRINTER innehåller alla funktioner som i SYSTEM versionen med en ytterligare implementerad funktion av “Universal Printer” -mekanism, som tillåter att skriva ut från vilken fjärrserver som helst utan att behöva installera lokal skrivarprogramvara. Tack vare den här lösningen är din server inte överbelastad med utskrifter, vilket möjliggör mycket snabbare drift. Dessutom överförs endast lätta postscriptfiler via nätet, vilket påskyndar utskriftarbetet avsevärt.

TSplus Pinter innehåller följande funktioner:

• Universal Printer funktionalitet.
• Admin Tools = Administratörskonsolen
• Stöd för samtidiga anslutningar.
• Programkontroll på användaren och/eller grupper.
• TSplus Aktivitetsfält och TSplus applikationspanel.
• Tillgång till fjärrskrivbordet (Remote Desktop).
• TSplus dedikerad klientgenerator.
• Sömlös och RemoteApp-klient.
• Fullständigt kompatibelt med RDP-protokollet.
• Dubbelt skärmskydd, tvåvägs ljud.
• Stöd för lokala och fjärranslutningar.
• Stöd för arbetsgrupper och Active Directory.
• Livstidslicens för den köpta versionen av programmet.
• För varje licens du har köpt, full support och stöd i 30 dagar.

1 produkt